Boekjes voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Illustraties]

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) produceerde ik een tweetal boekjes over het schoonhouden van bijzondere objecten in interieurs. De boekjes heten ‘Doen of laten’ en ‘Met zachte hand‘.

Beide boekjes geven informatie over het onderhoud van, door het RCE uitgeleende objecten, die in bruikleen zijn bij niet museale instellingen zoals een ambassade, stadhuis of kasteel. Bij deze objecten moet je denken aan schilderijen, meubels, vazen, wandkleden etcetera.

‘Met zachte hand’ heeft de vorm van een geplastificeerde kaartenset die schoonmakend personeel bij zich heeft tijdens de werkzaamheden. Per soort object wordt puntsgewijs aangegeven, in combinatie met eenvoudige afbeeldingen, wat je wel en niet moet doen.

De Rijksdient voor het Cultureel Erfgoed is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: