Geluid Van Nederland

In 2012 was er het Geluid Van Nederland, een project van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, De Auditieve Dienst en Kennisland.

In het project werden opnames uit het unieke geluidenarchief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid online beschikbaar gemaakt. Uit die collectie, die meer dan 10.000 geluidsopnames omvat, werden zo’n 2.000 geluiden gekozen en gekoppeld aan een kaart van Nederland om zo inzicht te geven in het veranderende geluidsbeeld van ons land.

Het idee is ontstaan uit de lichte frustratie
dat geluid weinig aandacht krijgt.

ARNOUD TRAA
DE AUDITIEVE DIENST

Daarnaast was het de bedoeling het archief ook met nieuwe geluiden aan te vullen. Daarvoor werd de hulp ingeroepen van de actieve gemeenschap van geluidenjagers waarvan ik zelf deel van uitmaak.

En in die 2 jaar heb ik tientallen geluiden aan het archief toegevoegd. Toen ik van Geluid Van Nederland hoorde was ik net betrokken bij een Fieldrecording project van het State-X festival met Haagse stadsgeluiden opgezet door Jan Borchers. Typische Haagse geluiden was iets dat perfect paste in het concept van het Geluid Van Nederland. Ik ben toen meteen geluiden gaan uploaden.
Volgens mij was het eerste geluid dat ik aan de database toevoegde het geluid van IJssalon Florencia op de Torenstraat in Den Haag. En sindsdien ben ik dat blijven doen tot het project stopte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: