LEVVEL project Afsluitdijk [Illustraties]

Onlangs heeft Rijkswaterstaat het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Ik heb daar een bijdrage aangeleverd door het produceren van meer dan 125 illustraties en opmaak van alle in te dienen stukken (waaronder het enkel uit illustraties bestaande Faseringsplan).

Ik ben blij met het werk dat ik heb geleverd maar kan helaas voorlopig, i.v.m. gevoelige informatie, nog geen materiaal daarvan tonen. Mogelijk in de toekomst wel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: